Polityka prywatności  1. Firma TRASEK Tomasz Traskiewicz z siedzibą w Miszewku nr budynku 22 będąca właścicielem serwisu www.trasek.com.pl oraz administratorem danych dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez klientów. Dane te są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych. Ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

  2. Posiadane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym oraz w przypadku niezapłacenia należności, podmiotom prowadzącym w imieniu właściciela serwisu postępowanie związane z dochodzeniem należności. Zapewniona jest realizacja uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

  3. Wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną lub poprzez for
    mularz kontaktowy są archiwizowane i w niektórych przypadkach mogą zostać wykorzystane do celów dowodowych.

  4. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania prywatności, praktyk stosowanych na naszych stronach bądź korzystania z naszych usług, prosimy o kontakt.