Toyota VDJ Michała Gintera
Niedawno opisywaliśmy podróż Michała Gintera z jednego na drugi koniec Australii, teraz przedstawiamy samochód.
Zdjęcia ilustrują jak należy wyposażyć auto, aby bezpiecznie i komfortowo podróżować po bezdrożach.